Podijeli / Share

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

POREZI

Republika Srpska vodi stimulativnu poresku politiku sa najnižim porezima u regionu.

  POREZ NA DOBIT POREZ NA DOHODAK PDV
Republika Srpska 10% 10% 17%
Albanija 10% 5-20% 20%
Hrvatska 20% 15-45% 23%
Srbija 10% 10% 18%
Crna Gora 9% 9% 17%
Makedonija 10% 10% 18%
Bugarska 10% 10% 20%
Rumunija 16% 16% 19%

Porez na dobit (Zakon o porezu na dobit – Sl.glasnik RS, 91/06), jedan od najnižih u regionu:

  • Zakon predviđa i ubrzanu amortizaciju (pogon i oprema koja se koristi može biti amortizovana 40% u prvoj godini i 30% u svakoj od dvije naredne godine)
  • Porez malog poreskog obveznika obračunava se po stopi od 2% na ukupan godišnji prihod malog preduzeća. Mali poreski obveznik je pravno lice iz Republike Srpske koje ispunjava svaki od slijedećih uslova tokom cijele poreske godine: Obavlja djelatnost, izuzev bankarskih ili finansijskih usluga ili poslova osiguranja ili reosiguranja; ne zapošljava više od devet radnika; ukupan godišnji prihod ostvaren u prethodnoj godini, po bilo kom osnovu, ne prelazi iznos od 100.000 KM; nije ostvarilo više od 50% od svog ukupnog prihoda od jednog klijenta, odnosno kupca, ili lica povezanog s tim klijentom, odnosno kupcem; udio u vlasništvu imaju najviše dva fizička lica.


Porez na dohodak (Zakon o porezu na dohodak – Sl. glasnik RS, 91/06,120/08 i 71/10) najniži u regionu:

  • Porez na dohodak plaća se po stopi od 8% i to na bruto platu. Prihod od ličnih primanja koji je oporeziv u skladu sa ovim zakonom je bruto plata i svi novčani i nenovčani prihodi, naknade i koristi u bruto iznosu koje poreski obveznik ostvari po bilo kom osnovu, ukoliko ovim zakonom nije oslobođen ili drugačije oporezovan (što podrazumijeva i topli obrok)
  • Poreska osnovica umanjuje se za: godišnji lični odbitak poreskog obveznika od 3.000 KM na godišnjem nivou (mjesečno 250KM), zatim za 30% ličnog odbitka od ovog iznosa po svakom izdržavanom članu uže porodice, te za iznos kamate plaćene na stambene kredite i na iznos uplaćenog penzijskog doprinosa za dobrovoljno penzijsko osiguranje do 1.200 KM godišnje.
  • Dividende se ne oporezuju, tako da bi svaki investitor mogao reinvestirati svoj novac.

Jedinstvena poreska stopa na porez na dodatu vrijednost u iznosu od 17% (Zakon o porezu na dodatu vrijednost – Sl. glasnik BiH, 09/05, 35/05), jedna od najnižih u regionu.

CARINE

Zakonom o carinskoj politici Bosne i Hercegovine regulisani su osnovni elementi sistema za carinsku zaštitu privrede Bosne i Hercegovine, prava i obaveze svih subjekata u postupcima carinjenja robe i putnika. Regulisano je carinsko područje, carinska linija, carinski granični pojas, carinski nadzor, postupak carinjenja robe i drugih instituta koji regulišu sistem carinske zaštite. Carinski propisi sprovode se jedinstveno na području BiH.

Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju omogućen je slobodan izvoz gotovo svih roba u EU koje ispunjavaju standarde, a istovremeno se postepeno otvara tržište BiH za robe iz EU prema dinamici ugovorenoj u aneksima i protokolima koji su pripadajući dio ovog Sporazuma.

Carine na uvoz se utvrđuju na bazi tarifnih lista unutar kojih su robe i usluge klasifikovane u 21 kategoriju a nivo stope se kreće od 0-15%. Postoje mnoge stavke koje su oslobođene od plaćanja carine npr. oprema koja se uvozi na bazi stranih ulaganja, oprema koja se koristi za rekonstrukciju Republike Srpske, materijala koji se koriste za proizvodnju izvoznih proizvoda, kao i kapitalna i industrijska oprema uvezena na bazi poslovnih aktivnosti transfera iz inostranstva. Vrijednost uvezene robe se utvrđuje na bazi izjave dobavljača o vrijednosti robe, sa dodatim troškovima prevoza sredstava od mjesta porijekla do carinske teritorije.

Postupak carinjenja robe koja se uvozi u carinsko područje BiH, sprovodi carinarnica kod koje je roba prijavljena za carinjenje.

U BiH postoje 4 glavna regionalna centra: CI Banja Luka, CI Sarajevo, CI Tuzla, CI Mostar.

Oslobađanje od plaćanja carine

Strani ulagači mogu biti oslobođeni uvoznih dadžbina na opremu stavljenu u slobodni promet koja predstavlja ulog stranog lica.

Uvozna ograničenja na opremu koja je dio stranih ulaganja

Oprema koja se uvozi u BiH kao strano ulaganje ne smije biti starija od 10 godina. Potrebno je obezbijediti certifikat od nadležnog tijela koji dokazuje da oprema odgovara određenim standardima zaštite životne sredine i zaštite na radu.

Za više informacija o poreskim i carinskim propisima možete posjetiti stranicu poreske uprave RS.

REGISTROVANJE PREDUZEĆA

Proces osnivanja preduzeća u Republici Srpskoj je prošao brojne reforme u proteklih nekoliko godina sa ciljem stvaranja što povoljnijeg poslovnog ambijenta. Rezultati su vidljivi i na ovom zadatku se kontinurano radi. Osnovani su specijalizovani privredni sudovi koji olakšavaju procedure registracije privrednih društava. Registracija preduzeća sa stranim ulogom je izjednačena sa registracijom domaćih privrednih društava. Nije potreban domaći partner za započinjanje biznisa. Zakon o privrednim društvima RS ("Službeni glasnik RS", br. 127/08, 58/09 i 100/11) reguliše osnivanje, rad i prestanak poslovanja privrednih društava u Republici Srpskoj. Započinjanje posla tj. registracija privrednih društava regulisano je i Zakonom o registraciji poslovnih subjekata ("Službeni glasnik RS", br. 42/05 i 118/09).

Pravne forme privrednih društava u smislu ovog zakona su:

Ortačko društvo, (o.d.);
Komanditno društvo, (k.d.);
Društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i
Akcionarsko društvo (a.d) (otvoreno i zatvoreno).

Postupak registracije poslovnih subjekata (privredna društva i druga pravna lica osnovana sa ciljem obavljanja privredne djelatnosti), nakon notarske obrade i/ili ovjere osnivačke dokumentacije, započinje podnošenjem prijave subjekta registracije u Agenciji za posredničke, informatičke i finansiske usluge APIF, gdje i završava preuzimanjem obrađene dokumentacije.
To znači da poslovni subjekat nije dužan više da se obraća nadležnom privrednom registarskom sudu, Republičkom zavodu za statistiku i Poreskoj upravi Republike Srpske, pojedinačno, a u cilju okončanja svih aktivnosti potrebnih za početak obavljanja privredne aktivnosti.

Najčešći oblik osnivanja preduzeća jeste osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću. Detaljnu proceduru osnivanja preduzeća je moguće vidjeti ovdje.

Izdavanje odobrenja za obavljanje, promjenu podataka i prestanak obavljanja zanatsko-preduzetničke djelatnosti je u nadležnosti Odjeljenja za privredu Administrativne službe grada Banja Luka i sve potrebne informacije možete saznati ovdje.

TROŠKOVI RADA

U Republici Srpskoj za period januar-decembar 2013. godine prosječna neto plata iznosila je 820 KM (421 EUR), a prosječna bruto plata 1 351 KM (692 EUR). Zbirna stopa doprinosa na bruto platu u Republici Srpskoj iznosi 33%.

Penzijsko-invalidsko osiguranje

18,5%

Zdravstveno osiguranje

12,0%

Dječija zaštita

1,5%

Osiguranje od nezaposlenosti

1,0%

UKUPNO

33%

Pretraga sajta

Postanite korisnik

04-upitnikZainteresovani ste za poslovanje u Poslovnoj zoni Banja Luka? Popunite i pošaljite nam upitnik. Naša služba će vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Preuzmite upitnik!

Gdje se nalazimo

Kontaktirajte nas

+387 51 450 104 
+387 51 450 137
 

Veljka Mlađenovića bb
78000 Banja Luka, RS, BiH
 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.